Capacity Building – între sensuri și provocări

Este (prea) bine știut că o insuficientă capacitate de dezvoltare a unei organizații non-profit afectează sustenabilitatea pe termen mediu și lung a acesteia.

Capacitatea de dezvoltare nu poate fi definită simplist prin: insuficiente resurse umane, resurse financiare sau programe de training.

O slabă Capacity Building este un rezultat al mai multor aspecte: o lipsă de asumare a procesului de dezvoltare, dependență excesivă de resurse externe și asistență tehnică, neluarea în calcul a contextului în care ”joacă” organizația, integrarea neadecvată a inițiativelor și proiectelor de dezvoltare – fragmentarea lor.

Capacity Building este strâns legată de conceptul de organizație care învață (learning organization) – acea organizație, care face schimbări și experimentează constant, care folosește feed-back-ul primit și rezultatele pentru a merge mai departe (dar, spre mai BINE!), care își schimbă structura și procesele, astfel încât să își maximizeze succesul.

În plus, Capacity Building înseamnă și un proces continuu de adaptare a atitudinii oamenilor din organizație, a practicilor folosite, a parteneriatelor dezvoltate extern. CONSTRUIREA și RE-CONSTRUIREA cunoașterii și a abilităților la nivel organizațional.

Cum se măsoară Capacity Building al unei organizații non profit? Cum se monitorizează și evaluează ea?

Aici, o lucrare intresantă și provocatoare: Monitoring and Evaluating Capacity Building: Is it really that difficult?

This entry was posted in Dezvoltare organizationala, ONGuri tineret, parteneriat, proiect Erasmus+ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *